Tegevuskeskus on mõeldud erihoolekandeklientidele igapäevaelu toetavate ja töiste tegevuste õppimiseks ja arendamiseks.

Tegevuskeskuses õpivad meie kliendid süüa tegema, koristama, teevad aia-, puu-, paberi- ja villatööd, koovad, õmblevad, tikivad.

Pärastlõunal käivad jalutamas, õpivad omavahel suhtlemist, mängivad lauamänge, vaatavad õpetlikke filme ja kuulavad muusikat.

Tegevuskeskuses me ei tegele hoiu pakkumisega, vaid tahame, et meie klientide päev oleks sisustatud mõtestatud töiste ja aktiviseerivate tegevustega.

Meie kvaliteet