• Rehabilitatsiooniplaane koostame lastele 2-5 aastaks
  • 16+ ehk tööealistele ei koostata enam rehabilitatsiooniplaane. Hindamise teostab Sotsiaalkindlustusamet ning sellekohast infot leiab nende kodulehelt:

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/sotsiaalne-rehabilitatsioon

Osutame rehabilitatsiooniplaanis märgitud teenuseid:
• füsioterapeudi individuaalne teenus
• tegevusterapeudi individuaalne teenus

• loovterapeudi individuaalne teenus
• sotsiaaltöötaja teenus
• eripedagoogi individuaalne teenus
• psühholoogi individuaalne teenus