Meie sihtgrupiks on intellektipuudega inimesed, kellel võib olla liitpuue (meeltepuuded, kõnepuue, liikumispuue jne.)

Õigus rehabilitatsioonile on ja meie juures saavad teenust:

  • alla 16-aastased puudega lapsed;
  • alla 18-aastased lapsed, kelle kohalik omavalitsus on tunnistanud abivajavaks lapseks;
  • osalise töövõimega või puudega või töövõime kaotuse protsendiga või invaliidsusgrupiga tööealised inimesed, kes ei ole töövaldkonnas aktiivsed, st kes ei tööta, ei õpi ega ole töötukassas töötuna arvele võetud;
  • puuduva töövõimega tööealised inimesed. Nemad saavad sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust taotleda ka siis, kui nad töötavad või õpivad või on töötukassas töötuna arvele võetud.

Rehabilitatsiooniteenusele jõudmine

Rehabilitatsiooniteenusteks peab kuni 16-aaastasel (k.a) lapsel olema kehtiv rehabilitatsiooniteenuste suunamisotsus ja rehabilitatsiooniplaan.

Tööealistel ehk 17-aastastel ja vanematel inimestel peab olema rehabilitatsiooniteenuste kasutamiseks kehtiv rehabilitatsiooniteenuste suunamine ja tegevuskava, mille koostab Sotsiaalkindlustusamet.

Rehabilitatsiooniteenuse suunamise väljastab SKA esitatud taotluse alusel, kui inimesel on õigus sotsiaalsele rehabilitatsiooniteenusele. Taotlust saab esitada mitmel erineval viisil:

  • riigiportaalis eesti.ee;
  • digitaalselt allkirjastatud taotlus saada e-posti teel aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee;
  • paberil allkirjastatud taotlus saada posti teel aadressil Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn;
  • taotluse saab esitada ka Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustes üle Eesti.

Oma lapse / eestkostetava jaoks sobiva rehabilitatsiooniteenuse taotluse vormi saab allolevalt SKA lehelt:

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/blanketid#Rehabilitatsiooniteenuse%20blanketid

Teenusele suunamisotsus või keeldumise otsus väljastatakse lapsele 10 tööpäeva jooksul ja tööealisele 40 päeva jooksul. Tööealistel taotlejatel hinnatakse 40 päeva jooksul ka rehabilitatsiooniteenuse vajadus.

Suunamisotsus tuleb edastada 60 tööpäeva jooksul rehabilitatsioonimeeskonna sotsiaaltöötajale / koordinaatorile. Kuni 16-aastasele k.a koostatakse seejärel rehabilitatsiooniplaan.

Kontakt:

Nele Aun – rehabilitatsioonimeeskonna koordinaator / eripedagoog

e-post: nele@maarjatugikeskus.ee

Maarja Veikesaar – rehabilitatsioonimeeskonna sotsiaaltöötaja (lasteaia- ja koolilapsed)

e-post: maarja@maarjatugikeskus.ee

tel: 5171029

Angela Lorenz – rehabilitatsioonimeeskonna sotsiaaltöötaja (täiskasvanud)

e-post: angela@maarjatugikeskus.ee

Rehabilitatsiooniteenusele saate end registreerida telefonil 7405630,  emaili teel

tugikeskus[at]maarjatugikeskus.ee

või tulles kohale  esmaspäevast reedeni  9.00 – 17.00

aadressil Puiestee 126/2 Tartu.

Lähim bussipeatus  on PAJU peatus, kohale saab bussidega nr. 2, 9 ja 10

Mis on rehabilitatsioon?

Rehabilitatsiooni teenused

Tegevuskohtade kirjedus

Meie kvaliteet