8.30 – 9.00 Inimeste vastuvõtt, kogunemine ja vajadusel hügieeni eest hoolitsemine.

9.00 – 9.15 Hommikuring (hommikune tervituslaul, päevasalm ja päeva tegevuste tutvustamine.

9.15 – 10.30 Töökojad (savi -, villa – , kanga-, paberi ja puutöökojas).

10.15 – 10.30 Toimkond teepausiks (tee keetmine, laua katmine)

11.00 – 11.15 Toimkond pärast teepausi (laua koristamine, nõude

pesemine)

11.00 – 13.00 Töökojad (savi -, villa – , kanga-, paberi- ja  puutöökojas) Sõltuvalt aastaajast aiatöö.

12.45 – 13.00 Köögitoimkond (laua katmine).

13.00 – 13.30 Lõunasöök

13.30 – 13.45 Toimkond (laua koristamine, nõude pesemine)

13.30 – 14.00 Juturing (kokkuvõte päeva tegemistest ja lõpulaul)

14.00 – 15.00 Inimeste lahkumine kodudesse.