Kvaliteedi tagame avatuse ja koostöö väärtustamisega. Avatuses suhtleme kolleegidega maailma erinevates riikides. Kasutame oma töös kogemuspõhist, teadus- ja tõenduspõhist metoodikat.  Oleme avatud uudsetele metoodikatele, kuid konservatiivsed säilitamas vana ja head.  

Teeme koostööd kõrgkoolidega olles ülikoolidele ja rakenduslikele kõrgkoolidele praktikabaasiks. Väga tähtsaks peame tihedat koostööd erinevate haridus– ja teadusasutustega.  Töö- ja kutsenõustamine ei oleks võimalik ilma töötukassa või reaalsete tööandjateta. Koostööd teeme teiste rehabilitatsiooni asutustega ja organisatsioonidega. Koostöö abivahendite pakkujatega on samuti oluline, et inimene saaks võimalikku parimat abi.

Väga oluliseks peame individuaalset lähenemist inimesele, meeskonnatööd ja võrgustiku koostööd.  Kolleegidega arutelud keerulisemate lugude üle, suurendavad kõigi kogemusi ja teadmisi.  Aruteludesse kaasame kohalike omavalitsuste esindajaid ja inimesi, kes igapäevaselt tegelevad meile teenusele tulnud inimestega.

Kvaliteedi osaks on inimese privaatsuse hindamine ja tema isikuandmete kaitse ja väärtustamine.

Inimese ja tema perekonna nõustamine, keskkonna kohandamine ja nõustamine parimate võimalike abivahendite leidmiseks on olulised kvaliteetse lõpptulemuse saavutamiseks.