HUKK-AP ehk Huvikoolide Kaasamise ja Arengu Programm

EQUASS Assurance

KÜSK Šveitsi Vabaühenduste Fondi 2013.a. vabaühenduste avalike teenuste arendamise eeltöö / teenuse äriplaani koostamise projekt “Tööturukoolitus intellektipuudega ja väheste intellektuaalsete võimetega isikutele”

Maarja Tugikeskuse kommunikatsiooni arendamine AH15-83-PK