www.viljandilasteabikeskus.ee www.jaagu.ee

Alustasime 90.ndate alguses koos vaimupuudega  lastele  inimväärsema elu loomist, Pille Vaiksaar Viljandis ja meie Tartus. Oleme sidet hoidnud ja kogemusi vahetanud.  Sel korral oli meie külaskäigu eesmärgiks tutvuda  sondiga ja „torudega“ laste võimalustega Viljandis.

Järjest rohkem lapsi saab võimaluse elada – hingates, toitudes ja eritades läbi sondide, torude, kasutades erinevate aparaatide abi. See seab uued väljakutsed  meie lasteaiakasvatajatele, pedagoogidele, kogukonnale tervikuna!

Nii käisidki Maarja lasteaia  ja tugikeskuse töötajad tutvumas kolleegide loominguga selles valdkonnas.

Koos  jõudsime järeldusele, et oleme uuesti pioneeri staadiumis, mis puudutab ülalpool käsitletut!

Viljandis on olemas laste osaline hoolekande teenus. Teenus katab kodus elava lapse hoolduvajaduse eriti suurest hoolduskoormusest  tulenevalt, võimaldades niimodi lapsel saada vajalik abi ja perel jätkata normaalset elurütmi.  Lapsele säilib kodu ja vanemate armastus, teistele pere lastele jätkub vanemate tähelepanu ja armastust.

Plaanis on moodustada proffessionaalidest – spetsialistidest ja proffessionaalidest lastevanematest töögrupp, kes sõnastab selgelt  sügava intellektipuudega inimeste  vajadused ja võimalused kogu elukaare ulatuses. Kaardistab reaalsed võimalused ja teenused Eestis ning töötab välja koostöös sotsiaalministeeriumi ja kohalike omavalitsustega tegevuskava.

Tänades oma kolleege  ja kolleege Viljandist tõeliselt sooja ja töise päeva  eest, Helle Känd