Tuletõrje koolitus jätkub 11.mai kell 15.00 –
17.00 praktilise koolitusega. Oodatakse vabatahtlikke tugikodusse ja
lapsehoiuteenusele lastega tegelema kella 15.00 – 17.00, 11. Mail.