Koostöös Sotsiaalkindlustusametiga,  Norra finantsmehhanismide toel korraldame koolituse

Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks (Teenus) raske ja püsiva psüühikahäirega lastele (Lapsed) vanuses 12-17 aastat.

Eesmärgiks on teadmiste ja oskuste andmine pikaajalise Teenuse osutamiseks ühtsete põhimõtete alusel, hõlmates sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusteenuseid lähtuvalt Teenuste kirjeldustest. Rühma supervisiooni läbiviimine ning konkreetse juhtumite superviseerimine, juhendamine töökohtadel,  teadmiste ja praktiliste oskuste andmine probleemse käitumise osas.

Koolituse tulemusena omandatakse paremad teadmised ja oskused, mis loovad eelduse kvaliteetsema Teenuse osutamiseks.

Koolitus on jagatud 4. Mooduliks:

Moodul 1 toimub kõigile koos, et:

1.    tekiks kolmel teenusepakkujal ühine arusaam uuest loodavast teenusest, mis looks aluse ka omavahelisele edasisele koostööle;

2.    loodaks ühine algus loodavale teenusele protsessina koos;

3.    pilootaja lõppedes tekiks parema eeldus ühise, kandvama lõppdokumendi vormistamiseks;

1.    sellise koostöö läbi tekiks jätkusuutlikum projekt.

Moodul 1. Integreeritud teenuste osutamine ühtsete põhimõtete alusel

Moodul 2. Töötuba

Moodul 3. Probleemse käitumise juhtimine ja juhendamine

Moodul 4. Rühmasupervisioon

Norway Grants JPG

sotskindl_3lovi_est