TEABEPÄEV

Tartu Puuetega Inimeste Kojas (Rahu 8) 22.märtsil kell 14.00

„Prügi sorteerimine ja käitlemine“

Lektor: Kadri Luude
AS Eesti Keskkonnateenused, assistent

Kõik huvilised on oodatud!