Vaata üle,  millal aegub  puudeaste, millal rehabilitatsiooniplaan kaotab kehtivuse ja kas sul on tehtud taotlused vajalikele teenustele.

Planeeri ja mõtle läbi –  millal vajad riiklikku lapsehoiuteenust, millal vajad tuge lisaks kohalikult omavalitsuselt.

Kas on vajalik taastusravi? Taastusravi vajadus planeeri  ja pöördu oma perearsti või eriarsti poole.  Eriarsti visiidid, mis tulevad jälgimise vajadusest, planeeri varakult, samuti registreeru varakult. Nii on võimalik vältida üllatusi, et järjekorrad on pikad, aga last oleks vaja jälgida, teha uuringuid.

Rehabilitatsiooniteenuse jaoks vaata üle rehabilitatsiooniplaan ja anna oma ajakava soovidest ja teenustest ning eelistustest varakult teada. Rehabilitatsiooniplaani koostamise vajadusest anna samuti  märku varakult ja registreeru.  Sul on kindlasti juba olemas päevik – sinna  panegi kirja selle aasta vajalikud toimingud.

Küsi julgelt kui ei saa aru, mida peaksid tegema või kuhu pöörduma!

Kirjuta või helista!

angela@maarjatugikeskus.ee

tugikeskus@maarjatugikeskus.ee