Tartu Linnavalitsuses on koostamisel Tartu linna arengukava aastateks 2013-2020.
Osalen sotsiaalhoolekande arengu töörühma koosolekul, mis toimub 1. juunil kl 13-16 Dorpati konverentsikeskuses, Turu 2, Tartu.
Päevakavas on:

  • Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna arenguteenistuse juht Imbi Lang annab ülevaate uue arengukava koostamise kontseptsioonist, ajakavast ja töökorraldusest.
  • Seejärel kõneleme sotsiaalhoolekande valdkonna osast arengukavas:

Arengukava koostamise tööplaani kohaselt, mis on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse poolt, on sotsiaalabi osakonnas koostatud ülevaade käesoleva arenguperioodi saavutustest ja hetkeolukorrast.
Koosolekul tutvustavad seda  sotsiaalabi osakonna erinevate valdkondade peaspetsialistid.

  • Ülevaade tegevustest, teenustest, toetustest ja investeeringuobjektidest, mis sotsiaalabi osakonna hinnangul peaksid kajastuma uues arengukavas.
  • Räägime täpsemalt kuidas  töörühmas osalevate asutuste ja organisatsioonide poolt  uue arengukava  osas ettepanekuid esitada sh lepime kokku ettepanekute esitamise tähtajad.

Ootan kõigi ettepanekuid ja arvamusi, mida peaksin selles töögrupis esile tooma, selgitama küsima,

Helle Känd