EQUASS kvaliteedisüsteem on välja töötatud Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi (European Platform for Rehabilitation)  poolt  Euroopa erinevate huvigruppide (teenuse pakkujad, teenuse saajad, sotsiaalpartnerid, rahastajad ja poliitika kujundajad) vaatenurki arvestades ning teenuse saajate ning nendega seotud sidusgruppide huve silmas pidades. Läbi EQUASS Eesti on kõikidel sotsiaalteenuste osutajatel võimalik taotleda infot, konsultatsiooni, sisehindamist ning EQUASS välisauditit.

Oleme loonud oma kvaliteedi süsteemi, täiendanud erinevaid dokumente, vormistanud arusaadavalt otsused, dokumenteerinud, mõõtnud, hinnanud ja analüüsinud oma tegevusi 1,5 aasta jooksul. Selle tulemusel oleme suutnud tugevneda selliseks meeskonnaks, kes mitte  ainult ei oma teadmisi, kogemusi ja oskuseid, vaid suudab ja tahab jagada oma armastust, kompetentsi, teadmisi ja soojust.

Oleme läbinud 2 testauditit ja välisauditi 28.- 29.11.13  Tulemusi me veel ei tea, kuid meie jaoks on hoopis tähtsam läbikäidud ja veel eesseisev tee. Võimalus edasi areneda, täiustuda ja muutuda veel paremaks, tugevamaks. ilusamaks ja targemaks.

Üks etapp on läbi ja ees on uus.

Olen väga, väga tänulik teile  – mu head kolleegid, meie inimestele, nende esindajatele, partneritele ja meie rahastajatele – koostöö eest! Eriline tänu  meie kolmele audiitorile,  asjalike soovituste ja kommentaaride eest!

JÕUDU MEILE KÕIGILE JÄTKUVAKS TÖÖKS!

Austusega,  Helle Känd