Kvaliteet, täiskasvanuharidus ja  tagasiside!

Kolm selle aasta olulist sõna.  Kvaliteet realiseerub tunnustusena EQUASSI  kvaliteedimärgina. Jätkame oma tööd, et paremini mõista, aru saada, paremini oma teadmisi ja oskuseid ellu rakendada.  Mõista, mis on õnnelik olemine, mis on täisväärtuslik elu, mis on töötamine.

Loome täiskasvanutele kooli kus saame  jagada oma teadmisi ja kogemusi.

Tagasisidet küsime kõigilt, kes meiega kokku puutuvad –  ootused ja nende täitumine, lootused ja soovid! Tagasisidet saame intervjuudena, emotsiooni kaartidena, fotodena.

Olete oodatud ja olge hoitud!