Head vanemad ja kolleegid,

Usun, et meile on üritus oluline, osalege julgelt ja andke soovist teada!
Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub tegusaid
puuetega laste vanemaid 22. märtsil kell 15 osalema kogemusnõustamise seminaril
Tallinna Puuetega Inimeste Koda on ette valmistamas kogemusnõustamise teenuse käivitamist Tallinnas
ja lähivaldades elavatele puuetega laste vanematele. Seminari eesmärgiks on saada tagasisidet puuetega
laste vanematelt nende vajaduste osas kogemusnõustamise teenuse järele.

Seminari päevakava:

15.00 Mis on kogemusnõustamine?

Külli Urb, Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse liige

15.20 TPIK projekti „Kogemusnõustamine puuetega laste vanematele“ lühiülevaade.

Tauno Asuja, Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevjuht

15.40 Arutelu puuetega laste vanemate vajaduste osas seoses kogemusnõustamise teenuse

käivitamisega Tallinna ja lähivaldade puuetega laste vanematele.

Modereerib Külli Urb, Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse liige

17.20 Arutelu kokkuvõtted ja seminari lõpetamine

Seminar toimub Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59.
Seminar toimub sünkroontõlkega vene keelde.
Seminaril pakume toitlustust ja lapsehoiu võimalust.

Seminarile registreerimine kuni 21.03.12 e-posti aadressil: tauno@tallinnakoda.ee või tel: 656 4048

Kokkuvõte projektist: http://www.tallinnakoda.ee/index.php?3,1393,16,1

Lisainfo: Tauno Asuja, tel: 655 41 61, 52 56 560, e-post: tauno@tallinnakoda.ee, www.tallinnakoda.ee

Seminar toimub projekti „Kogemusnõustamine puuetega laste vanematele“
raames, mida rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi
Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.