Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit (EVPIT) ja European Platform of Self-Advocates (EPSA) korraldavad Tallinnas 20.-22. septembril 2023

üle-Euroopalise intellektipuudega inimeste õiguste konverentsi

Hear our Voices! (Kuula meie häält!)

Kuula meie häält! on konverents intellektipuudega ise enda õigusi kaitsvatele enese-esindajatele, kes peavad enda õiguste eest seismist oluliseks, ja intellektipuudega inimeste õiguste eest seisvatele organisatsioonidele. Tallinnas kohtub üle 100 enese-esindaja, et rääkida, mis on neile oluline ja jagada omavahel häid kogemusi.

Konverents toimub Tallinnas, Olümpia hotellis.

Konverentsil osalemine on tasuta.

Registreeri siin (osalejad Eestist)

Sõnad tegudeks!

Konverentsi teema on:

Sõnad tegudeks! Kuidas kaasa aidata enese esindamisele riikides, kus see pole levinud?

Konverentsil toimuvad erinevad töötoad, mida juhivad enese-esindajad, kes jagavad oma kogemusi, missugustel viisidel on enese esindamine võimalik:

  • Kuidas Saada enese-esindajaks?
  • Mis on vajalik enese-esindajate gruppide ja organisatsiooni loomiseks?
  • Milline on hea tugi enese-esindajale?
  • Kus saavad enese-esindajad jagada oma teadmiseid ja mõtteid?

Mida valitsus ja organisatsioonid peavad teadma ja tegema, et toetada enese-esindajate kogusid?

„Me soovime näha Tallinnas rohkelt enese-esindajaid“

„Ma loodan näha võimalikult palju enese-esindajaid Tallinnas,“ ütleb Laszlo Berce. Laszlo on ESPA juhatuse liige.

„On hea tunne töötada ESPAs koos fantastiliste inimestega meie ühise eesmärgi nimel. Ma õpin palju teistelt enese-esindajatelt, kes töötavad ESPA-ga.“

Konverentsi organiseerivad The European Platform of Self-Advocates (EPSA) ja Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit (EVPIT).

„Tallinnas toimuv konverents annab hea võimaluse arendada enese-esindamist Eestis ja teistes riikides, kus pole see nii levinud,“ ütleb Agne Raudmees (EVPIT). „Me loodame, et konverentsile tuleb palju inimesi, et saaksime neilt õppida ja neile Eesti kogemusi tutvustada.“

Millal:

Konverents algab 20. septembril 2023 kell 13:00.

  1. september on programmi päev kell 10:00 kuni 17:30

Konverents lõppeb 22. septembril kell 13:00.

Kus: Konverents toimub Tallinnas, Eestis.

Salasõna saate korraldajalt pärast registreerumist.

Korralduslikud üksikasjad

Konverentsil osalemine on tasuta.

Osalejad maksavad ise oma transpordi- ja majutuskulud.

Konverentsi raames pakume kohvipause, pikal konverentsipäeval ka lõunasööki ning võimalust osaleda kultuuriüritustel.

Programm täieneb ning ilmub peagi kodulehel www.vaimukad.ee ja EVPIT Facebooki lehel:

EVPIT

Registreerimine:

Registreeri siin (osalejad Eestist)

Kui on küsimusi konverentsi kohta, palun kirjutage evpit@vaimukad.ee