Eestis esmakordselt korraldab MTÜ Inkotuba 10. septembril
aiandusteraapia õppepäeva, mida juhib tunnustatud Soome spetsialist
*Tarja Takala-Hotti* ning aianduskeskusesse Hortes
<http://www.hortes.ee>, kus üritus toimub, oodatakse osalema
omastehooldajaid, lähedase kaotanuid, lapsevanemaid, sotsiaal- ja
tervishoitutöötajaid ning teisi roheluse huvilisi.

Kuigi Eesti inimesed on roheluse ja aiandusega aastasadu seotud olnud,
hakatakse aiandusega tegelemise positiivsele mõjule nii inimese vaimsele
kui füüsilisele tervisele alles nüüd rohkem tähelepanu pöörama. Olgu
tegu suure aia või kasvõi pisikese toataimega aknalaual, rohelusega
tegelemine aitab üle saada nii lähedase kaotusest, kiirendada läbielatud
õnnetusest paranemise protsessi, toetab laste keelelist arengut ja
õpetab neile käitumist ja palju muud.

Roheteraapia eripäraks võrreldes teiste teraapiavormidega on selle
ajaliselt pikem mõju. See toimib ka siis, kui teistest teraapia
vormidest ei ole abi ning see ei eelda midagi (näiteks psühholoogiliste
teraapiate puhul on toimimise eelduseks inimese enda tahe).

Esmakordselt Eestis toimuvat aiandusteraapia õppepäeva “Ole roheline”
juhib Soome aednik-õpetaja, aiandusteraapia kursuste korraldaja Tarja
Takala-Hotti. Käesoleva pilootürituse kaudu soovitakse tuua osalejateni
üldisem teadmine roheteraapiast, kuid katsetada selle teraapia võtteid
ka enda ja oma lähedaste heaolu suurendamiseks. Lisaks luuakse
aiandusteraapia huviliste võrgustik, kes aitab kaasa selle teraapiavormi
edasisele populariseerimisele Eestis.

Ürituse toimumise aeg: 10. september 2011, kell 11-16
Ürituse toimumise koht: aianduskeskus Hortes. Seljaku 4b, Laagri, Harjumaa
Osalemistasu: EUR 5/inimene (tasuda peale registreerimist või kohapeal)

Päevakava:
11.00-12.30  Sissejuhatus aiandusteraapiasse;
12.30–12.50 Kohvipaus;
12.50–14.20 Taimede-lillede teraapiline mõju tervisele — meetodid ja
nende kasutamine;
14.20–14.40 Kohvipaus;
14.40-16.10 Suurepärane elukoht ja oma lemmikpaik, toonust ja rõõmu
taimedest — kuidas seda saavutada.

Õppepäeval saab osaleda 30 inimest. Kuna loeng toimub soome keeles, siis
tõlgitakse kogu koolitus kohapeal eesti keelde.

Õppepäevale on oodatud registreerima kõik rohelusest huvituvad
omastehooldajad, laste ja noorte vanemad ning nendega tegelevad
spetsialistid, eakad, masendunud ja stressis inimesed ja nende
lähedased, floristid, puuetega inimesed ning nendega tegelevad
spetsialistid, sotsiaal- ja tervishoiuala töötajad, pedagoogid ja
psühholoogid, kes soovivad kasutada aiandusteraapiat enda ja oma
lähedaste või teiste huviliste aitamiseks.

Õppepäevale saab registreerida elektronposti teel aadressil
pirjo@inkotuba.ee või helistades telefonil 5550 0290 (Pirjo Vaarmaa,
Inkotoa projektijuht). Registreerimisel palume ära tuua järgmised
andmed: ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon, e-posti aadress, maakond,
millisesse ülalkirjeldatud sihtgruppi kuulute (omastehooldaja, florist,
jne). Registreerimise lõpptähtaeg on 6. september.

Õppepäeva korraldab MTÜ Inkotuba koostöös aianduskeskusega Hortes,
ürituse toimumist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Lähem info www.kuivaks.ee
Pirjo Vaarmaa, MTÜ Inkotuba projektijuht
E-post pirjo@inkotuba.ee
Tel 5550 0290