Draamaringis käivad põhiliselt käsitöökooli noored ning igal õppeaastal tegutsetakse sihiga tuua kevadeks lavale näidend.

Koos käiakse kord nädalas ning selle tunni jooksul mängivad noored lisaks harjutamisele erinevaid mänge:

–          sotsiaalsed mängud nii üksteise kui iseenda tunnetamiseks ja tähelepanu koondamiseks,

–          kõnemängud kõne sujuvuse ja intonatsiooni parandamiseks ning hääleharjutused,

–          liikumismängud oma keha tunnetamiseks ning orientatsiooni parandamiseks ruumis ja oma keha suhtes,

–          rütmimängud rütmitaju, sh kõnerütmi, parandamiseks.