12 eriolümpia sportlast kolmest koolist (Porkuni, Tartu Maarja- ja Tartu Kroonuaia koolist) ning 4 tavanoort koos kolme juhendajaga täitsid 4 päeva erinevate sportlike tegevuste ja liikumisega. Päevad olid väga hästi sisustatud- tegeleti kergejõustiku, korv- ja jalgpalliga, käidi ujumas, matkati nii jalgsi kui ka ratastega, läbiti maastikumäng ja vaba aega sisustati erinevate mängude ning diskoga. Tavanoored olid eriolümpia noortele toeks ja aitasid treeninguid läbi viia. Kõik sportlased olid ääretult tublid ja vastupidavad, sest laagripäevad kulgesid tiheda aktiivse tegevuse rütmis. Laager sai teoks tänu Maarja Tugikeskuse projektile, mille algatajaks ja teostajaks oli Lii Laanoja. Eriline tänu Evelyn Himmale, kes organiseeris laagris matkad ja vajaliku varustuse