Tartu Maarja Tugikeskus on asutus, mis toetab intellekti- ja liitpuudega inimeste arengulist elukaart, mis on täidetud neile vajalike ja sobivate teenustega, võimaldades olla õnnelik, armastatud ning täieõiguslik ja väärtuslik inimkonna liige.

  • Tartu Maarja Tugikeskuses on ametis koostööle motiveeritud tugev meeskond, kes pakub kvaliteetseid teenuseid intellekti- ja liitpuudega inimestele, kelle eesmärk on inimeste mitmekülgse ja eakohase arengu soodustamine ning toetamine, täiskasvanute iseseisvuse tõstmine, igapäevaelu kvaliteedi säilitamine ja parandamine ning klientide tugivõrgustiku abistamine, ja nõustamine, välja arendatud tugiisikute süsteem.
  • Tartu Maarja Tugikeskuses on head töötingimused kõigi inimeste seisukohalt
  • Tartu Maarja Tugikeskus on kõrgelt hinnatud koostööpartner kõikidele asutustele ja organisatsioonidele ning vastab rahvusvahelistele kvaliteedinõuetele
  • Tartu Maarja Tugikeskuse töötajad on hoolivad ja tähelepanelikud üksteise suhtes ja suutelised vajadusel ise abi vastu võtma
  • Tartu Maarja Tugikeskuse tegutseb enesetäiendamisele suunatud meeskond