Meil on olemas kõik rehabiliteerivad teenused:

1. Koostame isikliku rehabilitatsiooniplaani

(lastele kehtivusega 6 kuud, 1 aasta, 2 aastat või 3 aastat;

täiskasvanutele kehtivusega 6 kuud, 1 aasta, 2 aastat, 3 aastat või 5 aastat).
2. Juhendame inimest, kuidas rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud tegevusi ellu viia.
3. Osutame rehabilitatsiooniplaanis märgitud teenuseid:
• rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja –planeerimine;
• rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine;
• rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine;
• füsioterapeudi teenus (individuaalne ja grupitöö);
• tegevusterapeudi ja loovterapeudi teenus (individuaalne ja grupitöö);
• sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine);
• eripedagoogi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine);
• psühholoogi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine);
• logopeedi teenus (individuaalne, seanss perele ja grupinõustamine).