IGA INIMENE ON VÄÄRTUS SELLISENA NAGU TA ON.

 

1. Käitun teistega nii nagu ma tahan, et minuga käitutakse.

2. Austan teiste ja enda aega ning olen täpne.

3. Olen aus.

4. Oma inimlikkuses on võrdsed kliendid, kaastöötajad ning nende pereliikmed.

5. Olen delikaatne ja taktitundeline.

6. Püüan mõista ja andestada.

7. Tegelen aktiivselt probleemi lahendusega.

8. Austan konfidentsiaalsuse põhimõtet.

9. Minu kriitika on konstruktiivne ja hinnangutevaba.

10. Mul on õigus saada tööks vajalikku infot ja kohustus edastada tööks vajalikku infot.

11. Teen koostööd- olen harmoonilises kontaktis nii iseenda kui maailmaga.