Tugikodu on loodud toetamaks erivajadustega lapsi ja nende peresid. Tugikodu töötab õpilaskodu, lapsehoiu ja intervallhoolduse põhimõttel. Kuna intellektipuudega lapsele võib sageli kuluda palju aega ja energiat, annab Tugikodu peredele võimaluse tuua laps turvalisse keskkonda ning tegeleda samal ajal enda jaoks vajalike toimetustega. Tugikodu eesmärk on pakkuda lastele kodulähedast elu ja oskust iseseisvalt igapäevase elu kõikvõimalikes olukordades toime tulla.

Meie suures peres on sellel õppeaastal igapäevaselt 4 kasvatajat ja 13 kooliealist last, kellest 4 on tüdrukud ja 9 poisid. Kasvatajate ülesandeks on laste juhendamine nende igapäevategevustes. Pideva suunamise ning julgustamise abil saavutavad lapsed stabiilsuse ja kindluse oma võimetes. Lähtume laste individuaalsusest ning pakume vastavalt vajadusele tegevustes toetust ning juhiseid vältides abituse kasvatamist. Tugikodu eesmärgiks on saavutada iga lapse võimetele vastav maksimaalne iseseisvus ning toimetulek.

Meie kvaliteet

Päevaplaan