Tööalase rehabilitatsiooni teenus


Tööalase rehabilitatsiooni teenuse eesmärk on parandada kliendi iseseisvat toimetulekut ja soodustada töötamist või tööle asumist. Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks.

Õigus teenusele on kerge, mõõduka ja raske intellekti- ja liitpuudega tööealistel (16 kuni vanaduspensioniiga) inimestel ning puudega lapse vanematel.

Teenust osutatakse meeskonnatööna oma ala spetsialistide poolt vastavalt oma eriala pädevusele, lähtudes seejuures rehabilitatsiooni põhimõtetest. Antud teenus ei hõlma endas ravi, taastusravi ega sanatoorset ravi, vaid on suunatud järgnevale:

  • tööealise puudega inimese toimetuleku parandamine, igakülgse enesearengu toetamine ja nõustamine seoses töötamise või tööle asumisega, kasutades selleks nii erinevaid teenuseid töötukassas kui ka juhtumipõhiseid kliendikeskseid lahendusi igaks konkreetseks puhuks;
  •  puudega lapse vanema toetamine lapse iseseisvumisel, et anda ka lapsevanemale võimalus end läbi töö teostama hakata

Hinnakiri