Juhataja/lastearst/perearst
helle@maarjatugikeskus.ee

Hingelt olen lastearst, aga ka perearsti teadmised ja oskused on abiks.  Täiendanud ennast, olen elust kerkinud vajadustest lähtuvalt –  juhtimises, finantsstrateegiates, sotsiaalses nõustamises, täiskasvanute koolitamise alal jne.  Ma ei ole lõputu õppija, kuid õpin loodetavalt elu lõpuni!  Tööelus püüan olla eelkõige  praktik, et eluga side ei kaoks.  Asutuse juhina on minus  dokumentalisti ja  „liiderdamist“. Püüan  rakendada tasapinnalist juhtimist, olulistel hetkedel võtan vastutuse, kuid jätan inimestele vabaduse.

Valides inimese abistamise vahel käeliselt või dokumendi koostamise abil, torman  käelisse tegevusse. Armastan inimesi alati rohkem kui pabereid, samas mõistan ka dokumentide olulisust!

Nõustan inimesi püüdes aru saada, mida konkreetne inimene soovib ja vajab.  Nii sünnivad ka uued teenused ja projektid.  Hea meelega aitan juurutada uusi teenuseid teistes maakondades ning nõustan intellektipuudega seonduvas neid, kes  abi küsivad!

HelleKaend