ja kellele on meie meeskond mõelnud?  Kellele võiks meie kogemus abiks olla?

 Meie sihtgrupiks on intellektipuudega inimesed, kellel võib olla liitpuue (meeltepuuded, kõnepuue, liikumispuue jne.)

Õigus rehabilitatsioonile on ja meie juures saavad teenust:

  • puude raskusastet taotlevatel lastel ja täiskasvanutel
  • puudega lastel ja täiskasvanutel rehabilitatsiooniplaani alusel
  • psüühilise erivajadusega inimestel (vanuses16-aastast kuni vanaduspensionile jäämiseni, kelle töövõime kaotus on vähemalt 40%.)