Kvaliteedi tagame avatuse ja koostöö väärtustamisega. Avatuses suhtleme kolleegidega maailma erinevates riikides. Kasutame oma töös kogemuspõhist, teadus- ja tõenduspõhist metoodikat.  Oleme avatud uudsetele metoodikatele, kuid konservatiivsed säilitamas vana ja head.  Uuega hoiame ennast kursis käies konverentsidel, surfates internetis, osaledes projektides.

Teeme koostööd kõrgkoolidega nii Eestis kui Saksamaal, Soomes, Austrias..  Oleme ülikoolidele ja rakenduslikele kõrgkoolidele praktikabaasiks.  Mitmed spetsialistid on juhendajad ja lektorid erinevates koolides. Väga tähtsaks peame tihedat koostööd erinevate haridus– ja teadusasutustega.  Töö- ja kutsenõustamine ei oleks võimalik ilma töötukassa või reaalsete tööandjateta. Koostööd teeme teiste rehabilitatsiooni asutustega ja organisatsioonidega. Koostöö abivahendite pakkujatega on samuti oluline, et inimene saaks võimalikku parimat abi.

Väga oluliseks peame individuaalset lähenemist inimesele, meeskonnatööd ja võrgustiku koostööd.  Iganädalased kolleegiumid tagavad hea teoreetilise baasi.  Kolleegidega arutelud keerulisemate lugude üle, suurendavad kõigi kogemusi ja teadmisi.  Aruteludesse kaasame kohalike omavalitsuste esindajaid ja inimesi, kes igapäevaselt tegelevad meile teenusele tulnud inimestega.

Kvaliteedi osaks on inimese privaatsuse hindamine ja tema isikuandmete kaitse ja väärtustamine.

Inimese ja tema perekonna nõustamine, keskkonna kohandamine ja nõustamine parimate võimalike abivahendite leidmiseks on olulised kvaliteetse lõpptulemuse saavutamiseks.

Oma töös  kasutame rahvusvahelist  funktsioonide klassifikatsiooni ja rahvusvahelist haiguste klassifikatsiooni.