Maarja Tugikeskuse kommunikatsiooni arendamine AH15-83-PK
Projekti tutvustus

Projekti periood: 01.05.2015 – 31.08.2016

Projekti eesmärgiks on MTÜ Tartu Maarja Tugikeskuse kommunikatsioonivõimekuse arenguhüpe, mis tagab oluliste sihtrühmade parema kaasatuse, tõhusama koostöö erinevate partneritega ja toetajate ressursside parema kasutuse, osutatavate teenuste parema kättesaadavuse, nende kvaliteedi tõusu ja seeläbi meie klientide parema toimetuleku.

Projekti lühikirjeldus
Kommunikatsioonivõimekuse arendamiseks vajalikud tegevused on: praeguse olukorra täpsem uuring, kommunikatsiooniplaani koostamine, kommunikatsioonivahendite ja veebilehe arendus; töötajate kommunikatsioonioskuste ja arvutialase võimekuse arendamine; Tartu Maarja Tugikeskuse visuaalse identiteedi tugevdamiseks logo ja sümboolika väljatöötamine; peamiste koostööpartnerite tõhusam kaasamine Tugikeskuse tegevustesse ning teavitus- ja tagasiside-süsteemi väljaarendamine. Projekti tulemuslikkuse hindamiseks tehakse uus töötajate rahulolu uuring ja selle võrdlus varasemate tulemustega, mõõdetakse veebilehe külastuste arvu ja seal viibimise aega, analüüsitakse klientide ja koostööpartnerite tagasisidet oma tegevuste kaugema mõju hindamiseks ning järgnevate arengute planeerimiseks.

Tegevused:
• Olukorra täpsem kaardistamine
• Kommunikatsiooniplaani koostamine
• Kommunikatsiooniplaani rakendamine
• Veebilehe arenduskava koostamine
• Veebimaterjalide koostamine
• Logo ja visuaalse identiteedi väljatöötamine ja rakendamine
• Koolituste väljatöötamine ja läbiviimine
• Veebilehe uuendamine

Projekti käigus koostatakse neli dokumenti:
1. Kommunikatsiooniplaan
2. Partnerite andmebaas
3. Veebilehe arenduskava
4. Logo, sümboolika ja nende kasutamise juhis

Viiakse läbi 2 grupikoolitust ja vastavalt vajadustele individuaalkoolitused Tugikeskuse töötajatele:
1. Kommunikatsioonioskuste koolitus
2. Arvutikoolitus, toimub grupi- ja individuaalkoolitusena

Uuenenud veebileht. Peamine tulemuste levitamine toimub läbi uuendatud veebilehe.

Logo ja sümboolikat kasutatakse veebilehel, asutuste trükiste kujundamisel, teavitustel, ametlikes dokumentides, asutuse blankettidel jne.

Projekti käigus viiakse läbi 5 ühepäevast seminari kommunikatsiooniplaani koostamiseks ja veebilehe arenduse kavandamiseks, logo ja sümboolika väljatöötamiseks, tagasiside ja organisatsiooni mõju mõõtmise süsteemseks väljaarendamiseks.

Projekti rahastab siseministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti toetuse summa 11 967,04 eurot

KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks