MTÜ Maarja Tugikeskus –  Korraga on võimalik hoida  5 last ööpäevaringselt 7 päeva nädalas, aastaringselt MTÜ Tartu Maarja Tugikeskuse ruumides, Puiestee 126 B, Tartu, lisaks 2 ööpäevaringselt vanuses 16 – 17 aastast Lehe 2, Tartu ja päevasel ajal 40 last.

Personali ettevalmistus, kogemus ja kvalifiktasioon võimaldab hoida aspireeritavaid, sondiga toidetavaid jne. erivajadustega lapsi.

2015  
1. nov  –  20. detsember Ööpäevaringne hoiuteenus.

Päevane hoid.

E – R. 9.00 – 17.00

L.-P. 10.00 – 17.00

28. – 30. detsember
 
2016
4. jaanuar – 20. juuni Ööpäevaringne hoiuteenus

E – R. 8.00 – 16.00

L.-P. 10.00 – 18.00

 

20. juuni – 7. august Ööpäevaringne hoiuteenus

Hädavajadusel kuni 4 last

E – R. 8.00 – 16.00

L.-P. 10.00 – 18.00

8. august – 18.detsember Ööpäevaringne hoiuteenus

E – R. 8.00 – 16.00

L.-P. 10.00 – 18.00

 

2017
   
9. jaanuar – 18. juuni Ööpäevaringne hoiuteenus

E – R. 8.00 – 16.00

L.-P. 10.00 – 18.00

 

19. juuni – 6. august Hädavajadusel kuni 4 last

E – R. 8.00 – 16.00

L.-P. 10.00 – 18.00

7. august – 17. detsember Ööpäevaringne

E – R. 8.00 – 16.00

L.-P. 10.00 – 18.00

 

Arvesse võetakse lapse ja pere individuaalseid vajadusi, kuid ei unustata, et erivajadusega laps vajab puhkust nagu kõik tema eakaaslased. Kokkuleppel ja hädaolukorras on võimalik korraldada hoidu ka tabelis toodud vaheaegadel.

 

 

Teenus 2. Päevahoid

 

Hädavajadusel kuni 4 last

Ööpäevaringne ja päevane hoiuteenus

Hädavajadusel kuni 4 last

Ööpäevaringne ja päevane hoiuteenus

2015  
1. nov  –  20. detsember Päevane hoid.

Kooli ajal

15.00 – 18.00

Kooli vaheajal:

E – R. 8.00 – 17.00

L – P. 10.00 – 17.00

28. – 30. detsember
 
2016
4. jaanuar – 20. juuni Päevane hoid.

Kooli ajal

15.00 – 18.00

Kooli vaheajal:

E – R. 8.00 – 17.00

L – P. 10.00 – 17.00

20. juuni – 7. august
8. august – 18. detsember
2017
9. jaanuar – 18. juuni Päevane hoid.

Kooli ajal

15.00 – 18.00

Kooli vaheajal:

E – R. 8.00 – 17.00

L – P. 10.00 – 17.00

19. juuni – 6. august
7. august – 17. detsember

 

Päevane hoid toimub koolivälisel ajal. Teenus on paindlik ja lähtub pere vajadusest, õhtul võib kesta pikemalt vastavalt vajadusele.

Teenus 3.

Hoid lapse elukohas või perele sobivas kohas on paindlik ja toimub vastavalt vajadusele. Hoidu on võimalik osutada ööpäevaringselt,  igal nädalapäeval kogu päeva pikkuses või osaliselt mõne tunni kaupa. Teenus on paindlik ja võimaldab lapsel puhata kooli vaheajal kodus, vanem saab käia koolis

Teenuse asukoht 2. Maarja Tugikeskus

Puiestee 126 on vana renoveeritud ja kohandatud mõisahoone, mille teisel korrusel on eraldatud ruumid (korteri tüüpi – 2 tuba, Vannituba, WC, köök) lapsehoiule.  Ruumi on mängimiseks, tegutsemiseks ja puhkamiseks. Esimese korruse ruume on võimalik kasutada, avardades liikumis- ja tegutsemisruumi ratastoolis liikuvatele lastele.

Puiestee 126 A on koolimajaks ehitatud ja kaasaegse sisustusega. Lapsehoiule  on eraldatud samuti eraldi ruumid. Puiestee 16 B on renoveeritud sotsiaalteenuste osutamiseks,  ööpäevaringseks lapsehoiuks on II korrus.  Viimati loetletud hoonetes on korralikud liftid, erivajadusi arvestavad tualetid, duširuumid ja vannitoad.  Olemas on el. tõstukid, mis kergendavad oluliselt kergendavad tööd liikumispuudega lastega.

On olemas erinevad vahendid arendavate tegevuste läbiviimiseks. Hariduslikest vahenditest on olemas erinevad arendavad mänguasjad, tegevuskomplektid ja meisterdamistarbed loovuse, käelise tegevuse arendamiseks ning akadeemiliste oskuste kujundamiseks. Spordivahendid ning mängud füüsilise aktiivsuse soodustamiseks ning üldmotoorika, koordinatsiooni arendamiseks tunnetusprotsesside treenimiseks ning muud logopeedilised ja eripedagoogilised vahendid. Olemas spetsiifilised abivahendid autismispektri häirega lastele. toimub AAC vahendite kasutamine vastavalt puudespetsiifikale (päevaplaanide koostamine, tegevusjuhiste kasutamine jm PECS piltide abil).Olemas on kehtivatele turvalisussertifikaatidele vastav kiigekonstruktsioon (sh turvaalus) aastaringseks kasutamiseks välitingimustes koos liikumis- ja liitpuudega lastele sobivate pesa- ja korvkiigega, ning komplekt kaasaegseid mänguväljakutarbeid. Mänguväljakul on erinevad võimalused tasakaalu harjutamiseks, ronimiseks, liuglemiseks.

Võimalik on kasutada erinevaid liikumisvahendeid, sõltuvalt aastaajast.

Erinevad võimalused meeltearenduseks.

Meditsiinilistest vahenditest on olemas pidevalt uuendatav komplekt esmaabitarbeid.

 

Võimalik on saada kogemusnõustamisteenust. Olemas on kõik rehabilitatsiooniteenused ja koerateraapia.  Lapsehoiu ja tugiisikuteenus toetavad osalemist spordi treeningutes ja draamaringis. Lisaks on meeskonnas õde, vaimse tervise õde, psühhiaater, pere-  ja lastearstid.

Võimalik on käia ratsutamas, kinos, teatris ja külastada muuseume.

 

MTÜ Maarja Tugikeskus

Oleme teenust osutanud alates 2002 aastast, projektipõhiselt, kuid selgete lepingutega. Kvaliteetset teenust saab pakkuda töötajatega, keda saab koolitada, kellel on selged sotsiaalsed garantiid ja sellest tulenevalt töötajatel on töölepingud.

Tugiisiku teenust osutatakse töövõtu- või käsunduslepingutega.

Teenuse hind ei sisalda toitlustamist, isiklikke ravimeid ega spetsiifilisi hooldusvahendeid. Mähkmed tagab perekond.

Oleme korraldanud vajadusel hoidu lastele üle riigi.  Näiteks sel suvel Martna vallas, Läänemaal. Lastefondi Hoiukodu projektiga saavad hoidu tulla samuti lapsed üle riigi.  Oleme võimelised koostöös  KOViga korraldama nii tugiiisiku kui lapsehoiu teenuse lapsele võimalikult sobivas kauguses, tingimustes ja sobivate  inimestega.

Koostöös oleme võimelised koolitama uusi inimesi ja korraldama täiendkoolitusi.