Projekti eesmärk on välja töötada  äriplaan ja finantsplaan  tööturukoolituse teenuse osutamiseks intellektipuudega ja väheste intellektuaalsete oskuste ja võimetega tööealiste isikute tööturule suundumise toetamiseks. Tööturukoolituse teenuse osutamine võimaldaks Tartu Maarja Tugikeskuse koolitajana registreerimist ja koolitusteenuse osutamist Eesti Töötukassale. Tartu Maarja Tugikeskusel on  kogemused intellektipuudega isikutele teenuste osutamisel ja koolitamisel,  Eesti Töötukassale teenuse osutamisel laieneks oluliselt koolituse saajate sihtgrupp Eesti Töötukassa poolt koolitustele suunatud tööotsijate läbi. Projekti peamisteks tegevusteks on Tartu Maarja Tugikeskuse  koolitusoskuse baasil, Eesti Töötukassa vajadustest lähtuva tööturukoolituse osutamiseks vajaliku äri- ja finantsplaani koostamine. Äri- ja finantsplaani aluseks on õppekava koostamine ja koolitusloa taotlemine Haridus ja Teadusministeeriumilt. Projekti tegevuste sihtgrupiks on väheste  intellektuaalsete oskuste või võimetega isikud. Projekti tulemusel on valminud tööturukoolituse teenuse äri- ja finantsplaan,  õppekava ja Tartu Maarja Tugikeskus on esitanud korrektse ja koolitusloa andmist võimaldava koolitusloa taotluse Haridus- ja Teadusministeeriumile.

Projekti elluviimiseks on toetus summas 2 946,80 eurot (kaks tuhat üheksasada nelikümmend kuus eurot ja 80 senti).

Projekti tutvustus

Projekti tulemused

KÜSK120px