Tartu Maarja Tugikeskuse juures on avatud sügava ja raske puudega lastele mõeldud hoiukodu projekt Unistuste puhkus.

Tegemist on SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi 2014. aasta põhikampaania projektiga, mille raames toetatakse sügava ja raske puudega lastele hoiukodudes hoiuteenuse ning kogu perele tugiteenuste pakkumist.

Hoiukodu on loodud toetamaks erivajadustega lapsi ja nende peresid. Intellektipuudega lapsele kulub sageli palju hinge- ja füüsilist jõudu. Pered satuvad toimetulekuraskustesse. Eesmärgiks on luua hingamise moment peredele. Lapsel aitab hoiukodus elamine iseseisvamaks muutuda. See on profülaktika vältimaks laste sattumist asenduskodusse!

Hoiukodu on laste jaoks sama meeldiv ja hubane koht nagu oma kodu, kus ajutiselt hoolitsevad laste eest ema-isa asemel vastava väljaõppe saanud kasvatajad-tugiisikud ning tugiteenuste spetsialistid. Hoiukodu on koht, kuhu vanemad saavad südamerahuga tuua oma kõrgendatud hooldusvajadusega lapsed, teades, et nende eest hoolitsetakse hoiukodus sama hästi kui kodustes tingimustes

Vanemate tööl oleku ajal on laps hoitud, tema aeg on sisustatud ja turvalisus tagatud. Lapsehoid toimub peamiselt tugikeskuse ruumides.

Kasvatajate-tugiisikute ülesandeks on pakkuda lastele kodulähedast elu ja oskust iseseisvalt toime tulla igapäevase elu kõikvõimalikes olukordades.

Avaldus teenusele

Küsimustik teenusele tulijale

 

lastefond_valge