Rehabilitatsioon

Tugiteenused lastele

Tugikodu

Tegevuskeskus

Iseseisva elu harjutamine

Teadmised Ja Oskused

Korraldame regulaarselt koolitusi nii lapsevanematele kui eriala spetsialistidele. Intelligentsipuudega inimestele pakume võimalust osaleda erinevates huviringides.

Täname toetajaid ja abistajaid

Kodanikuühiskonna Sihtkapital SA
Kaamos Groupp
Europam Quality in Social Services
Euroopa Sotsiaalfond